ПГЕЕ Константин Фотинов-град Бургас

„Двадесет и четири часова физическа охрана с имуществена отговорност за организация достъпа до училищен двор и сградата на ПГЕЕ „К. Фотинов“, Бургас“

Дата и час на публикуване: 2016-01-07 11:35:40
ID номер: 9049417 Статус: възложена

„Двадесет и четири часова физическа охрана с имуществена отговорност за организация  достъпа до училищен  двор и сградата на ПГЕЕ „К. Фотинов“, Бургас

 

I. Обект: Училищен двор на ПГЕЕ „К.Фотинов“, гр.Бургас, ул. „Хр.Ботев“ № 42 -  ежедневна  двадесет и четири часова физическа охрана – един охранителен пост.

1. Дворът е с   размери 82 м на 92м, с два входа:

 •   западен от страна на ул. „Шейново“ – тук е разположен охранителния пост;
 •   източен от страна на ул.“ Хр.Ботев“

   1.1.В двора е разположена спортната площадка на гимназията, която включва:

 •   новоизградено футболно игрище с размери 25м х 42м, което е обградено с метална ограда.  Настилката е изкуствена трева. Игрището е разчертано.
 •   комбинирано волейболно и баскетболно игрище с размери 19м х 32м. На него има разположени 4 /четири/ броя баскетболни коша, които за оборудвани с всички необходими аксесоари и 4 /четири/ броя волейболни стълбове с две волейболни мрежи. Игрищата са разчертани.
 •   фитнес площадка за хора с увреждания с размери 22 кв.м., която е с ударопоглъщаща настилка  оборудвана с 5 комплекта фитнес  уреди.
 •   фитнес площадкас размери 22 кв.м., която е сударопоглъщаща  настилка и е оборудвана с успоредки и лостове;
 •   лекоатлетическа писта с размери 3м х 180 м. Асфалтирана и разчертана.
 •   скочище с пясък,  с размери 7м х 6,25м.

   Спорната площадка е оборудвана с:

 •   300 /триста/ броя пластмасови седалки за зрители
 •   видеонаблюдение;
 •   осветление.
 •   електронно табло за обявяване на резултати от мачове и срещи.

1.2.Към спортната площадка има изградена допълнителна сграда с помещение за пазач, съблекални, тоалетни, душове, както за мъже, така и за жени. Има обособена  тоалетна за инвалиди.

   1.3.В самия двор е разположена и сграда с учебни кабинети, както и паметника на патрона на гимназията Константин Фотинов с прилежащи затревени части.

  1.4. Дворът на гимназията през учебни дни се ползва само от учениците, които  влизат единствено и само  придружавани от преподавателя, който има часове по ФВС или в специализираните кабинети, намиращи се в двора;

  1.5. Допуска се  регламениран достъп за организирани мероприятия в учебни дни след разрешение от директора на гимназията;

 1.6. През почивни, неучебни и празници дни Изпълнителят  осигурява:

 •    свободен достъп на гражданите и гостите на Бургас до фитнес площадката,

лекоатлетическата писта, комбинираното волейболно/баскетболно игрище и скочището в  часовите  пояси от 9.00 – 13.00 часа и от 16.00 – 20.00 часа;

 •    регламентиран достъп  за организирани мероприятия след разрешение от директора на гимназията.

1.7.За хора с увреждания достъпа е свободен през целия ден. За тях не е необходима предварителна заявка

   1.8. За добра информираност на гражданите да се направи информационна табела  и постави  на видно място,  на която  да е окзано:

 •    данни за фирмата изпълнител;
 •    часовете за свободен достъп.

1.9. В двора на гимназията да не се допуска движение с велосипеди и всякакъв вид  автомобили.

1.10. В двора на гимназията е забранено тютюнопушенето

 

II. Обект: Училищна сграда на ПГЕЕ „К.Фотинов“, гр.Бургас, ул. „Хр.Ботев“ № 42- физическа охрана осигуряваща стриктен пропускателен и охранителен режим и ред в сградата на училището през работните дни за Възложителя .

 

1. Училищна сграда на ПГЕЕ „К.Фотинов“, гр.Бургас, ул. „Хр.Ботев“ № 42.

1.1.Сградата е на 4 учебни етажи.

1.2. Има входове от север и изток. Охранителният пост е на входа от север.

Осигурено е помещение за охранителя.

 

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000492
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 44400.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79713000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-18 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Коста Найденов Папазов
 • Телефон/и за контакт: Коста Найденов Папазов
Документи