ПГЕЕ Константин Фотинов-град Бургас

Избор на изпълнител за „Двадесет и четири часова физическа охрана с имуществена отговорност и организация за достъп на училищен двор на ПГЕЕ „К. Фотинов“, Бургас“

Дата и час на публикуване: 2014-12-08 13:23:39Последна промяна: 2015-10-08 13:24:20
ID номер: 9037177 Статус: възложена

Избор на изпълнител за „Двадесет и четири часова физическа охрана с имуществена отговорност и организация за достъп на училищен двор на ПГЕЕ „К. Фотинов“, Бургас“ 1. С цел създаване организация за достъп и опазване на училищен двор и спортните съоръжения в него е необходимо Изпълнителят да: • организира надеждна и сигурна охрана и наблюдение – режим 24 часа 7 дни в седмицата при нормална и екстремна обстановка; • осигурява строг пропускателен и охранителен режим и ред; • недопуска нерегламентирано проникване в обекта. 2. Поемане на пълна имуществена отговорност от Изпълнителя за стойността на находящото се в училищния двор и движимо имущество /съгласно изготвени списъци с описи на имуществото на ПГЕЕ „К.Фотинов“ /. • При нерегламентирано проникване в обекта или при констатиране на липса или вреда се възстановява стойността на липсващото /увредено имущество на ПГЕЕ „К.Фотинов“ – в срок до 14 дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, в който е посочен видът и стойността на липсата/вредата.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000350
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 21600.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79713000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-18 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 13:23:39
 • Заповед

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 13:23:39
 • Документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 13:23:39
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-19 13:23:39
 • Договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-05 13:26:50