ПГЕЕ Константин Фотинов-град Бургас

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9049417статус: възложена

„Двадесет и четири часова физическа охрана с имуществена отговорност за организация достъпа до училищен двор и сградата на ПГЕЕ „К. Фотинов“, Бургас“

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-18 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-07 11:35:40
ID номер: 9048624статус: затворена

Двадесет и четири часова физическа охрана с имуществена отговорност за организация достъпа до училищен двор и сградата на ПГЕЕ „К. Фотинов“, Бургас

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-15 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-07 14:05:14
ID номер: 9037177статус: възложена

Избор на изпълнител за „Двадесет и четири часова физическа охрана с имуществена отговорност и организация за достъп на училищен двор на ПГЕЕ „К. Фотинов“,

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-18 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-08 13:23:39