ПГАС - град Добрич

Доставка чрез покупко – продажба на минерален тор за земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич за стопанската 2022/2023 г

Дата и час на публикуване: 2022-11-16 09:54:32Последна промяна: 2022-11-16 09:54:21
Статус: отворена

Доставка чрез покупко – продажба на  минерален тор за земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич за стопанската 2022/2023 г.-
NP 20:20+ 14S/ NP 20:20+ 13S-          14 тона“

Индивидуален номер на процедурата: 0007138
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 21700.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 14310000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-11-29 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Павлета Колева
  • Телефон/и за контакт: 058/602764