ПГАС - град Добрич

оставка чрез покупка на семена за 540 дка земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич за стопанската 2022/2023 г

Дата и час на публикуване: 2022-09-13 13:09:43
ID номер: 05498-2022-0008 Статус: отворена

Доставка чрез покупка на семена за 540 дка земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич за стопанската 2022/2023 г Семена пшеница Софру С2- 15,400 тона

Индивидуален номер на процедурата: 0007106
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 14000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 03211100
Краен срок за подаване на оферта: 2022-09-29 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Вълчо Георгиев
  • Телефон/и за контакт: 058602764