ПГАС - град Добрич

Доставка чрез покупко – продажба на препарати и торове за растителна защита за 1000 дка земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич за стопанската 2021/2022 г

Дата и час на публикуване: 2021-09-10 13:52:56Последна промяна: 2021-09-10 13:52:39
Статус: отворена

Събиране на оферти за оставка на препарати и торове  за нуждите на Профисионална гимназия по аграрно стопанство за 2021/2022 година

Индивидуален номер на процедурата: 0006940
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2021-09-24 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Катя Пандерова
  • Телефон/и за контакт: 058602203