ПГАС - град Добрич

Доставка на Трактор ( с кабина )- употребяван, плуг навесен обръщателен – нов и Валяк хидравличен тракторен прикачен – нов за нуждите на Професионална гимназия по аграрно стопанство – гр. Добрич в изпълнение на проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна среда” Модул „Модернизиране на системата на професионално образование” Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база”

Дата и час на публикуване: 2019-07-16 10:14:49Последна промяна: 2019-08-13 14:08:51
ID номер: 9090330 Статус: затворена

Обществената  поръчка ще включва Доставка на  Трактор ( с кабина ) - употребяван, плуг навесен обръщателен – нов и  Валяк хидравличен тракторен прикачен – нов за нуждите на Професионална гимназия по аграрно стопанство – гр. Добрич в изпълнение на проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна среда” Модул „Модернизиране на системата на професионално образование” Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база”  за обучение по професия „ Фермер ”, специалност „ Производител на селскостопанска продукция ”, професия „ Фермер ”, специалност „ Земеделец ” и професия „ Техник на селскостопанска техника” , специалност „ Механизация на селското стопанство“ по позиции:

Позиция 1 – Доставка на  Трактор ( с кабина ) - употребяван

Позиция 2 – Доставка на  плуг навесен обръщателен – нов

Позиция 3 – Доставка на  Валяк хидравличен тракторен прикачен – нов

Индивидуален номер на процедурата: 0005146
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 58666.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-02 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Г. Господинов
  • Телефон/и за контакт: 0878103205
Документи