ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО - град Добрич

„СМР на учебни работилници – ремонт на покрив и смяна на дограма на Професионалната гимназия по аграрно стопанство гр.Добрич“

Дата и час на публикуване: 2018-12-20 11:02:16
ID номер: 9084443 Статус: затворена

Обектът на настоящата обществена поръчка включва:

„СМР на учебни работилници – ремонт на покрив и смяна на дограма на Професионалната гимназия по аграрно стопанство гр.Добрич“

 

Учебните работилници на ПГСА  се нуждаят от ремонт на покрива и подмяна на дограмата, като  дограмата следва да се подмени изцяло.

Индивидуален номер на процедурата: 0004519
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 83290.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-11 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Г. Господинов
  • Телефон/и за контакт: 0878103205
Документи