ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО - град Добрич

„Модернизиране на материално – техническата база на „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич – Ремонт на учебни кабинети „Животновъдство“ и „Растениевъдство“, обзавеждане на учебни кабинети „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ оборудване на учебни кабинети „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ и оборудване на учебна работилница „Лаборатория за диагностика и техническо обслужване на трактори и автомобили“

Дата и час на публикуване: 2018-08-10 15:10:51Последна промяна: 2018-08-14 10:31:22
ID номер: 9079526 Статус: затворена

Поръчката е въз основа на спечелен проект от „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ Дейност 1  „Модернизиране на материално – техническата база“ Проект „Професионално обучение в съвременна модернизирана среда“ и включва следните позиции:  Позиция 1. Ремонт на учебен кабинет „Животновъдство“

. Ремонт на учебен кабинет „Растениевъдство“ Позиция 2.  Обзавеждане на учебен кабинет „Животновъдство“, Обзавеждане на учебен кабинет „Растениевъдство“, Позиция 3.  Оборудване на  учебен кабинет „Животновъдство“ ,   Оборудване на  учебен кабинет „Растениевъдство“ , Позиция 4. Оборудване на учебна работилница „Лаборатория за диагностика и техническо обслужване на трактори и автомобили“

Подробното описание по позиции е публикувано в профила на купувача на интернет страницата на гимназията.

Индивидуален номер на процедурата: 0004054
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 51333.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Г. Господинов
  • Телефон/и за контакт: 0878103205
Документи