ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО - град Добрич

Доставка чрез покупко – продажба на семена за посев, препарати и торове за растителна защита за земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич за стопанската 2018/2019 г.

Дата и час на публикуване: 2018-01-29 15:12:49Последна промяна: 2018-01-30 11:02:28
ID номер: 9073099 Статус: затворена

Доставка чрез покупко – продажба на семена за посев, препарати и торове за растителна защита за посеви царевица и посеви пшеница, с примерно посочване наименованието на продукта съгласно приложена спецификация, следните стоки по вид и количества както следва

Индивидуален номер на процедурата: 0003310
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 56000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-22 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж.Господин Господинов
 • Телефон/и за контакт: 058602203
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 15:12:49
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 15:12:49
 • Удължаване на срок по чл.188 ал.2 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 17:31:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077937579
  Удостоверено време: 16.02.2018 17:31:16
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 15:31:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за класиране на оферта

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 10:24:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078204874
  Удостоверено време: 26.02.2018 10:24:27
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 08:24:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 10:24:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078204882
  Удостоверено време: 26.02.2018 10:24:32
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 08:24:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта за участие в процедура

  Вид на документа: Оферта за участие от кандидат
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 10:44:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078205942
  Удостоверено време: 26.02.2018 10:44:37
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 08:44:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта

  Вид на документа: Ценово преложение
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 10:44:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078205948
  Удостоверено време: 26.02.2018 10:44:41
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 08:44:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с доставчик

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 10:00:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079156675
  Удостоверено време: 19.03.2018 10:00:50
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 08:00:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори