Професионална гимназия по икономика Алеко Константинов - Кърджали

ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ

Дата и час на публикуване: 2021-08-17 14:07:35Последна промяна: 2021-08-17 14:05:38
Допълнителна информация по процедурата

Премахване на земни маси за разтоварване на подпорна стена

Документи