Професионална гимназия по икономика Алеко Константинов - Кърджали

Директно възлагане

Дата и час на публикуване: 2019-07-12 14:46:36Последна промяна: 2019-07-12 14:46:15
Допълнителна информация по процедурата

Доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на платформено съоръжение с наклонено движение

Документи