Професионална гимназия по икономика Алеко Константинов - Кърджали

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка на дизелово гориво за отопление S - 0.001% за нуждите на ПГИ „Алеко Константинов” за 2019 г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-21 10:47:39
ID номер: 001статус: затворена

Доставка на гориво

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-05 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-29 15:42:17