СУ ПЕТКО РОСЕН - град БУРГАС

Доставка на пелети от широколистна дървесина за нуждите на Средно Училище Петко Росен-Бургас

Дата и час на публикуване: 2018-03-08 17:19:08
Допълнителна информация по процедурата

Доставка на пелети от широколистна дървесина за нуждите на Средно Училище Петко Росен-Бургас

Документи
  • Сключен договор

    Вид на документа: Договор с изпълнител
    Дата и час на публикуване: 2018-03-08 17:19:32