СУ Петко Росен - Бургас

Доставка на учебници, учебни комплекти и помагала за учебната 2020/2021

Дата и час на публикуване: 2020-03-19 15:56:05Последна промяна: 2020-03-19 16:08:45
АОП номер: 02988-2020-0001 Статус: възложена

Доставка на учебници, учебни комплекти и помагала за учебната 2020/2021

Индивидуален номер на процедурата: 0006133
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 54582.05 лв. с ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Лилия Пашова
  • Телефон/и за контакт: 056/852142
Документи