СУ Петко Росен - Бургас

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година за нуждите на СОУ ”Петко Росен” - гр. Бургас, по обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 14:01:37Последна промяна: 2016-04-14 14:03:49
Статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година за нуждите на СОУ ”Петко Росен” - гр. Бургас, по обособени позиции.

Електронни документи преди - 29.03.2016г.

1. Решение за откриване на процедура - 17.03.2015г.

2. Заповед за откриване на процедура - 25.03.2015г.

3. Публична покана - 25.03.2015г.

4. Приложение - 25.03.2015г.

5. Протокол на комисията - 08.04.2015г.

6. Решение за избор на изпълнител - 15.04.2015г.

7. Сключени договори

8. Информация за извършени плащания

Индивидуален номер на процедурата: 0000678
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 28020.07 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22000000, 22100000, 22110000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-03 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Г-ЖА ДЮЛГЕРОВА
  • Телефон/и за контакт: 0895 777 866