СУ Петко Росен - Бургас

Обществена поръчка за "Доставка, монтаж инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности и на проектори за нуждите на СОУ "Петко Росен"

Дата и час на публикуване: 2014-10-31 13:22:50Последна промяна: 2016-04-14 13:28:33
Статус: възложена

Обществена поръчка за "Доставка, монтаж инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности и на проектори за нуждите на СОУ "Петко Росен"

Електронни документи преди - 29.03.2016г.

1. Заповед за откриване на процедура - 31.10.2014г.

2. Публична покана - 31.10.2014г.

3. Приложение - 31.10.2014г.

4. Техническа спецификация - 31.10.2014г.

5. Протокол на комисията - 11.11.2014г.

6. Решение на комисията за избор на изпълнител - 14.11.2014г.

7. Сключен договор - 14.11.2014г.

8. Фактура за извършено плащане - 18.11.2014г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000672
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 25600.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30000000, 30200000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-11 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Г-ЖА ДЮЛГЕРОВА
  • Телефон/и за контакт: 0895 777 866