Пазари Изток ЕАД

"Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Пазари Изток" ЕАД"

Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:44:54Последна промяна: 2017-03-13 20:44:46
Статус: възложена

Предметът на поръчката е доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение за отделните пазарни площадки, стопанисвани и управлявани от "Пазари Изток" ЕАД, които са, както следва: Административна сграда на "Пазари Изток" ЕАД, Пазар "Ситняково", Пазар "Слатина", Пазар "Сребърна", Пазар "Римска стена", Пазар :Пред бл.58", Пазар "Проход ТУ", Пазар "Павлово", Пазар "Бъкстон", Пазар "Вихрен", Пазар "Драгалевци", Пазар "Звездица", хали "Мусагеница".

Индивидуален номер на процедурата: 0002086
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 205000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Иглика Панайотова
 • Телефон/и за контакт: +359 2 8705054
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:42:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124832
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:42:26
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:42:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за публикуване

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:42:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124833
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:42:30
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:42:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания към участниците в публичното състезание

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:42:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124835
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:42:34
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:42:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация и приложения

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:42:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124839
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:42:38
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:42:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:42:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124844
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:42:42
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:42:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O1 - Списък по чл. 54, ал. 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:42:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124845
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:42:46
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:42:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O1 - Списък по чл. 54, ал. 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:42:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124846
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:42:50
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:42:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O2 - Предложение за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:42:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124847
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:42:54
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:42:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O2 - Предложение за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:42:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124848
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:42:58
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:42:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O3 - Декларация съгласие договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124849
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:03
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O3 - Декларация съгласие договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124851
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:07
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O4 - Декларация за срока на валидност на офертата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124855
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:11
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O4 - Декларация за срока на валидност на офертата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124857
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:15
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O5 - Oпис на представените документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124859
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:19
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O5 - Oпис на представените документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124863
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:23
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O6 - Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124864
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:27
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O6 - Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124865
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:32
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O7 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124866
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:37
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O7 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124871
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:42
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O8 - Декларация по чл. 4 ал. 7 от ЗМИП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124872
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:47
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O8 - Декларация по чл. 4 ал. 7 от ЗМИП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124873
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:51
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O9 - Банкова гаранция

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:43:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124874
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:43:56
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:43:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбразец O9 - Банкова гаранция

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:44:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068124875
  Удостоверено време: 13.03.2017 20:44:01
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 18:44:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1, съставен на основание 54, ал. 7 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 14:25:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069050229
  Удостоверено време: 05.04.2017 14:25:50
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 11:25:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 09:42:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069259135
  Удостоверено време: 11.04.2017 09:42:08
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 06:42:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2, съставен на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-13 15:05:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069352211
  Удостоверено време: 13.04.2017 15:05:24
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2017 12:05:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-13 15:12:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069352467
  Удостоверено време: 13.04.2017 15:12:48
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2017 12:12:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-06 11:03:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070914949
  Удостоверено време: 06.06.2017 11:03:25
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2017 08:03:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори