Пазари Изток ЕАД

Осъществяване на невъоръжена нощна физическа охрана

Дата и час на публикуване: 2015-06-04 14:58:16Последна промяна: 2016-10-21 15:06:30
ID номер: 9042475 Статус: възложена

Невъоръжена нощна физическа охрана и обход от 20:00 до 08:00 часа всеки ден и невъоръжена дневна физическа охрана от 08:00 до 20:00 часа всеки ден на различни пазарни площадки, управлявани от „Пазари Изток” ЕАД, гр. София. Основната цел на обществената поръчка за охрана е да се осигурят условия за нормалното осъществяване на предмета на дейност на „Пазари Изток” ЕАД и да се защити имуществото на дружеството.

Индивидуален номер на процедурата: 0001410
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 65320.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79713000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-06-04 14:58:16
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-04 14:58:16
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-25 17:00:00
 • Информационно съобщение за възстановяване на гаранции за участие

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-07-01 15:01:59
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-01 15:01:59
 • Декларация - образец 10

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-07-01 15:01:59
 • Допълнително споразумение

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-01 15:01:59
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-07-01 15:01:59
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-07-01 15:01:59