Пазари Изток ЕАД

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Пазари Изток“ ЕАД

Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:01:00Последна промяна: 2016-10-24 10:13:06
АОП номер: 02695-2015-0002 Статус: възложена

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Пазари Изток“ ЕАД

Индивидуален номер на процедурата: 0001412
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 273000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:01:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:01:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:01:00
 • Приложение №1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:01:00
 • Приложение №2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:01:00
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:01:00
 • Съобщение №1

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 17:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 17:00:00
 • Съобщение за обявяване на датата за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-01-18 10:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-27 17:00:00
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-27 17:00:00
 • Информационно съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 10:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 15:00:00
 • Ценово предложене

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 15:00:00
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 15:00:00
 • Допълнително споразумение №1

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 10:10:18
 • Договор за достъп до и пренос на електрическа енергия №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 10:12:01
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-04-27 10:11:03
 • Договор за достъп до и пренос на електрическа енергия №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 15:00:00
 • Допълнително споразумение

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 15:00:00