ОУ Отец Паисий - Силистра

“Доставка в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2017 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас и на топъл обяд за учениците от I-V клас, включени в целодневна организация на учебния ден" с обособени позиции: 1. Доставка на закуски/плодови сокове, чай и др. за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас. 2. Доставка на топъл обяд за учениците от I-V клас, включени в целодневна организация на учебния ден.

Дата и час на публикуване: 2017-01-13 16:11:13Последна промяна: 2017-01-13 16:10:36
Статус: възложена

Доставка  в четири дни от седмицата /без понеделник/ на закуски за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас и ежедневна доставка на топъл обяд за учениците от I-V клас включени в целодневна организация на учебния ден. Като броя на закуските и обядите са различни за всеки ден и броя се определя след предварителна заявка на възложителя, която прави до 17.00 часа на предходния ден. Закуските и обядите се доставят в индивидуални опаковки , като към обяда са предвидени и прибори за еднократна употреба . Доставките се правят до 9:45 часа за закуските и в 12:00 за обяда. Максимален прогнозен брой за днемвна доставка при закуските е 230 броя, а при обяда – 165 броя.    

Индивидуален номер на процедурата: 0001883
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 30794.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-25 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Камелия Рачева
 • Телефон/и за контакт: 086 820553
Документи
 • Обява № АТС-03-83 от 13.01.2017

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 16:22:45
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065055940
  Удостоверено време: 13.01.2017 16:22:45
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 14:22:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания и указание към участниците и подготовката на документите за участие в обществената поръчка

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 16:22:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065055945
  Удостоверено време: 13.01.2017 16:22:51
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 14:22:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта - образец 1 и приложения от 1 до 9 към нея

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 16:22:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065055954
  Удостоверено време: 13.01.2017 16:22:56
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 14:22:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 14:52:52
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065499116
  Удостоверено време: 25.01.2017 14:52:52
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2017 12:52:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за разглеждане,оценка на офертите и класиране на участниците в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /обява № АТС-03-83/13.01.2017/ с предмет: “Доставка в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2017 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас и на топъл обяд за учениците от I-V клас, включени в целодневна организация на учебния ден" с обособени позиции: 1. Доставка на закуски/плодови сокове, чай и др. за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас. 2. Доставка на топъл обяд за учениците от I-V клас, включени в целодневна организация на учебния ден.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 17:40:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065726112
  Удостоверено време: 31.01.2017 17:40:11
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 15:40:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на закуски през 2017 година

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 16:28:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068118732
  Удостоверено време: 13.03.2017 16:28:06
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 14:28:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на топъл обяд през 2017 година

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 16:28:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068118735
  Удостоверено време: 13.03.2017 16:28:14
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 14:28:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори