ОУ Отец Паисий - Силистра

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ИКТ продукти за обезпечаване на учебния процес в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2014 г.

Дата и час на публикуване: 2014-10-15 15:00:00Последна промяна: 2016-11-18 14:12:48
Статус: възложена

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ИКТ продукти за обезпечаване на учебния процес в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2014 г. с позиции: 1.Доставка на хардуер и софтуер: лаптоп с докинг станция и клавиатура с Windows 8.1 с инсталация на лицензиран софтуер за управление на класната стая – 30 бр. 2.Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на техническо оборудване: интерактивна дъска – 2 бр.; мултимедиен проектор – 2 бр.; транспортни решения за мин. 16 броя лаптопи – 2 бр.; точка за увеличаване покритието с безжичен интернет – 1 бр.

Индивидуален номер на процедурата: 0001587
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 26358.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30200000, 48000000, 30213000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-24 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-10-15 15:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-15 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-04 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-04 17:00:00
 • Приложения към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-04 17:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-21 14:12:34