ОУ Отец Паисий - Силистра

Доставка в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2015 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас и на топъл обяд за учениците от I - IV клас, включени в целодневна организация на учебния ден

Дата и час на публикуване: 2015-01-16 13:00:00Последна промяна: 2016-11-21 12:22:42
Статус: възложена

Доставка в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2015 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас и на топъл обяд за учениците от I - IV клас, включени в целодневна организация на учебния ден с обособени позици: 1. Доставка на закуски/плод или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас през 2015 година. 2. Доставка на топъл обяд за учениците от I - IV клас, включени в целодневна организация на учебния ден през 2015 година."

Индивидуален номер на процедурата: 0001586
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 37333.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-28 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-01-16 13:00:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-16 13:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-30 17:00:00
 • Сключен договор за закуски

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-02-04 14:00:15
 • Сключен договор за обяд

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-02-04 14:00:15
 • Плащане през месец февруари 2015г. за закуски

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-27 14:02:03
 • Плащане през месец февруари 2015г. за обяд

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-27 14:02:03
 • Плащане през месец март 2015г. за закуски

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 14:03:07
 • Плащане през месец март 2015г. за обяд

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 14:03:07
 • Плащане през месец април 2015г. за закуски

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-30 14:04:03
 • Плащане през месец април 2015г. за обяд

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-30 14:04:03