ОУ Отец Паисий - Силистра

Доставка на закуски за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас и на топъл обяд за учениците от I - V клас , включени в целодневна организация на учебния ден в ОУ"Отец Паисий", Силистра през 2016 година

Дата и час на публикуване: 2016-01-14 13:47:45Последна промяна: 2016-11-18 13:52:11
ID номер: 9049630 Статус: възложена

Доставка в ОУ"Отец Паисий", Силистра през 2016 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас и на топъл обяд за учениците от I - V клас , включени в целодневна организация на учебния ден с обособени позиции: 1. Доставка на закуски/плодови сокове, чай и др. за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас през 2016 година; 2. Доставка на топъл обяд за учениците от I - V клас , включени в целодневна организация на учебния ден през 2016 година.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001585
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 48778.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000, 55523100
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-26 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-01-14 13:47:45
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-14 13:47:45
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-29 17:00:00
 • Сключен договор за закуски

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-01 13:51:25
 • Сключен договор за обяд

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-01 13:51:25