ОУ Отец Паисий - Силистра

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9049630статус: възложена

Доставка на закуски за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас и на топъл обяд за учениците от I - V клас , включени в целодневна организация на учебния ден в

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-14 13:47:45
статус: възложена

Доставка в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2015 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас и на топъл обяд за учениците от I - IV клас,

Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-28 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-01-16 13:00:00
статус: възложена

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ИКТ продукти за обезпечаване на учебния процес в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2014 г.

Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-10-15 15:00:00