ОУ Отец Паисий - Силистра

Доставка газьол за отопление за нуждите на ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра и дизелово гориво за нуждите на училищния автобус на ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра.

Дата и час на публикуване: 2015-10-09 14:13:56Последна промяна: 2016-11-18 15:25:02
АОП номер: 02655-2014-0002 Статус: възложена

Доставка газьол за отопление за нуждите на ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра и дизелово гориво за нуждите на училищния автобус на ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра.

Индивидуален номер на процедурата: 0001588
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-09 14:13:56
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-03 14:16:17
 • Борсов договор №703

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-10-29 14:17:21
 • Договор за борсово представителство

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-10-10 14:18:47
 • Плащане през месец януари 2015 година - Дизелово гориво

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-31 14:19:55
 • Плащане през месец януари 2015 година - Газьол

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-31 14:19:55
 • Плащане през месец февруари 2015 година - Дизелово гориво

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-27 14:21:27
 • Плащане през месец март 2015 година - Дизелово гориво

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 14:22:35
 • Плащане през месец март 2015 година - Газьол

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 14:22:35
 • Плащане през месец април 2015 година - Дизелово гориво

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-30 14:24:58
 • Плащания през месец септември 2015 година - Дизелово гориво

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-30 14:24:58