ОУ Отец Паисий - Силистра
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02655-2014-0002статус: възложена

Доставка газьол за отопление за нуждите на ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра и дизелово гориво за нуждите на училищния автобус на ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-10-09 14:13:56