ОУ Никола Йонков Вапцаров - Ботевград

„Доставка на техника за обособяване на иновативен STEM център в съществуващата училищна инфраструктура на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Ботевград и провеждане на обучение за работа с технологията“

Дата и час на публикуване: 2020-12-19 09:16:49
АОП номер: 02515-2020-0001 Статус: отворена

Цел11та на настоящата обществена поръчка епостигане на цялостно интегрирано решение за нова училищна творческа среда чрез създаване на иновативен STEM център, водещо до модернизиране на методите, формите и средствата, използвани в процеса на обучение в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Ботевград. Инвестиране в цялостна идея, включваща учебна среда, технологии, управление, интегрирано съдържание, квалификация и методи на преподаване, създаване на умения за работа в дигитална среда, съвместна работа в групи, критично мислене, креативност и развиване на STEM умения у учениците.  

Настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните видове дейности:

1.1. доставка на техническо оборудване и софтуерни лицензи за изграждане на иновативен STEM център, подробно описани в таблицата по-долу;

1.2. извършване на всички необходими предварителни дейности по употребата на доставените техническо оборудване и софтуер, като инсталационни/ монтажни работи и тестване;

1.3. интегриране на доставените оборудване и софтуер в съществуващата инфраструктура на възложителя;

1.4. провеждане на обучение на педагогически специалисти за работа с технологията.

Индивидуален номер на процедурата: 0006622
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ботевград
Прогнозна стойност: 113000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30200000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-12-29 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Николай Василев Миков
 • Телефон/и за контакт: 0878128056
Документи
 • Документация за участие и образци на документи

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-12-19 09:22:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138775529
  Удостоверено време: 19.12.2020 09:22:00
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2020 07:22:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори