ОУ Никола Йонков Вапцаров - Ботевград
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
В момента няма процедури в този статус !
„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в ОУ „Никола Йонков Вапцаров”- гр. Ботевград, за учебната 2020/2021 год. по обособени позиции: Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД (правоприемник на „Булвест 2000“ ООД и на ИК „Анубис“ ООД ; Обособена позиция 2:.Учебници и учебни помагала от издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД, „ПОСВЕТА ПЛЮС“ ЕООД; Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „БГ УЧЕБНИК“ ЕООД; Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство „НОВА ЗВЕЗДА 2000” ЕООД Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство БИТ И ТЕХНИКА“ ООД Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателство „ИЗКУСТВА” ЕООД
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2020-03-18 18:28:33
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-30 16:30:00
„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в III и VII клас в ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Ботевград за учебната 2018/2019 година по обособени позиции” Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Булвест 2000“ – ООД, „Анубис“ – ООД, „КЛЕТ България“ - ООД ; Обособена позиция 2:.Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета- София“-АД, „Просвета Плюс“-ЕООД; Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ ЕООД; Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство „Нова звезда 2000“ ЕООД; Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и техника“ ООД; Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателство СД ,,Педагог 6” - Делев,
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2018-07-31 10:21:08
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-06 16:30:00