ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

„Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на ОУ“Свети свети Кирил и Методий“-Варна за календарната 2019 година”

Дата и час на публикуване: 2018-12-11 12:39:08Последна промяна: 2018-12-11 12:38:42
ID номер: 9084144 Статус: възложена

Избор на изпълнител и сключване на договор за доставка на закуски за учениците от I-ви до IV – ти клас на ОУ“Свети свети Кирил и Методий“-Варна.

 

Отварянето на офертите ще се проведе на 03.01.2019г. от 11:00ч. в стая 101 в сградата на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“- Варна, ул.“Братя Миладинови“ № 19.

Индивидуален номер на процедурата: 0004450
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 58648.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-20 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Владимир Николов
 • Телефон/и за контакт: 0885646643
Документи
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-11 12:40:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093382168
  Удостоверено време: 11.12.2018 12:40:02
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2018 10:40:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-12-11 12:40:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093382169
  Удостоверено време: 11.12.2018 12:40:07
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2018 10:40:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-12-11 12:40:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093382171
  Удостоверено време: 11.12.2018 12:40:10
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2018 10:40:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи (Удължаване на срока съгласно чл.188 ал.2 от ЗОП)

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-12-21 08:43:04
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093704241
  Удостоверено време: 21.12.2018 08:43:04
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2018 06:43:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-03 14:47:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094028084
  Удостоверено време: 03.01.2019 14:47:47
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2019 12:47:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-04 11:09:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094052373
  Удостоверено време: 04.01.2019 11:09:53
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2019 09:09:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори