ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

„Доставка на закуски и плод за учениците от I-ви до IV – ти клас на ОУ“Свети свети Кирил и Методий“-Варна”

Дата и час на публикуване: 2017-12-07 14:23:41Последна промяна: 2017-12-07 14:23:29
ID номер: 9071275 Статус: възложена

Избор на изпълнител и сключване на договор за доставка на закуски и плод за учениците от I-ви до IV – ти клас, ученици в ОУ“Свети свети Кирил и Методий“-Варна

Индивидуален номер на процедурата: 0003193
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 55438.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000 ; 03222000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-14 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Владимир Николов
 • Телефон/и за контакт: 0885646643
Документи
 • Проект на договора

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-07 14:23:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076063243
  Удостоверено време: 07.12.2017 14:23:16
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2017 12:23:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-12-07 14:23:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076063245
  Удостоверено време: 07.12.2017 14:23:19
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2017 12:23:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация по поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2017-12-07 14:23:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076063246
  Удостоверено време: 07.12.2017 14:23:22
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2017 12:23:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Дата и час на отваряне на офертите

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-13 11:18:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076202697
  Удостоверено време: 13.12.2017 11:18:58
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2017 09:18:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 15:07:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076346537
  Удостоверено време: 19.12.2017 15:07:15
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 13:07:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на закуски

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 15:44:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077169887
  Удостоверено време: 23.01.2018 15:44:03
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 13:44:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори