ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции: Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсан Едюкейшън – Лонграм“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД Обособена позиция №5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „СКОРПИО ВИ“ ЕООД Обособена позиция №6: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“

Дата и час на публикуване: 2017-04-27 11:26:06Последна промяна: 2017-04-27 11:25:28
ID номер: 9063736 Статус: затворена

ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна обявява обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД

Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД

 Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсан Едюкейшън – Лонгман“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД

Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД

Обособена позиция №5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „СКОРПИО ВИ“ ЕООД

Обособена позиция №6: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“

Правно основание за провеждане на поръчката: чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

Поръчката на учебници и учебни комплекти за ІІ и VІ клас ще бъде направена след приключване на процедурата по оценяване и одобряване на учебниците и учебните комплекти, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката.

Индивидуален номер на процедурата: 0002247
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 34213.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-10 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Владимир Николов
 • Телефон/и за контакт: 0885646643
Документи
 • Покана по обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-27 11:26:47
  Дата и час на промяна: 2017-04-27 14:59:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069798631
  Удостоверено време: 27.04.2017 14:59:57
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2017 11:59:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-27 11:26:52
  Дата и час на промяна: 2017-04-27 14:55:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069798396
  Удостоверено време: 27.04.2017 14:55:03
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2017 11:55:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсан Едюкейшън – Лонграм“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-27 11:26:57
  Дата и час на промяна: 2017-04-27 15:01:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069798712
  Удостоверено време: 27.04.2017 15:01:10
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2017 12:01:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-27 11:27:01
  Дата и час на промяна: 2017-04-27 14:57:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069798509
  Удостоверено време: 27.04.2017 14:57:19
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2017 11:57:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по обособена позиция №5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „СКОРПИО ВИ“ ЕООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-27 11:27:04
  Дата и час на промяна: 2017-04-27 15:02:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069798762
  Удостоверено време: 27.04.2017 15:02:16
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2017 12:02:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по обособена позиция №6: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-27 11:27:07
  Дата и час на промяна: 2017-04-27 14:58:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069798564
  Удостоверено време: 27.04.2017 14:58:30
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2017 11:58:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-27 11:27:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069790644
  Удостоверено време: 27.04.2017 11:27:11
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2017 08:27:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-27 11:27:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069790645
  Удостоверено време: 27.04.2017 11:27:14
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2017 08:27:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейност на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-15 11:09:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070221736
  Удостоверено време: 15.05.2017 11:09:04
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2017 08:09:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори