ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

„Доставка на закуски и плод за учениците от I-ви до IV – ти клас на ОУ“Свети свети Кирил и Методий“-Варна”

Дата и час на публикуване: 2016-11-29 12:30:30Последна промяна: 2016-11-29 12:30:20
ID номер: 9059196 Статус: възложена

Избор на доставчик за закуски и плодове за учениците от 1 до 4 клас

Индивидуален номер на процедурата: 0001636
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 62547.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000; 03222000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-08 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Владимир Николов
  • Телефон/и за контакт: 0885646643
Документи