ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

„Доставка на газьол за нуждите на Основно училище„Свети свети Кирил и Методий“- Варна“

Дата и час на публикуване: 2016-11-29 12:17:31Последна промяна: 2016-12-09 10:46:38
ID номер: 9059195 Статус: възложена

Доставка на газьол за отопление

Индивидуален номер на процедурата: 0001635
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 38000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-13 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Владимир Николов
  • Телефон/и за контакт: 0885646643
Документи