ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9095127статус: възложена

„Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на ОУ“Свети свети Кирил и Методий“-Варна за календарната 2020 година”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-18 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-06 12:44:05
ID номер: 9084144статус: възложена

„Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на ОУ“Свети свети Кирил и Методий“-Варна за календарната 2019 година”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-20 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-11 12:39:08
ID номер: 9078918статус: възложена

„Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в ІІІ и VІІ клас на ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2018/2019 год. по

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-02 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-26 13:14:42
ID номер: 9073186статус: затворена

„Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2018/2019 год. по обособени

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-06 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-21 16:20:10
ID номер: 9071275статус: възложена

„Доставка на закуски и плод за учениците от I-ви до IV – ти клас на ОУ“Свети свети Кирил и Методий“-Варна”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-14 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-07 14:23:41