ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ОУ "Свети свети Кирил и Методий", гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 19

Дата и час на публикуване: 2019-10-15 11:06:05Последна промяна: 2019-10-15 11:05:54
АОП номер: 938840 Статус: възложена

Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ОУ "Свети свети Кирил и Методий", гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 19

Индивидуален номер на процедурата: 0005579
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 58000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Владимир Николов Николов
  • Телефон/и за контакт: 0885646643
Документи