ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ОУ "Сети свети Кирил и Методий"-Варна

Дата и час на публикуване: 2018-10-18 13:59:32
АОП номер: 873934 Статус: възложена

Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ОУ "Сети свети Кирил и Методий"-Варна, ул. Братя Миладинови № 19.

Индивидуален номер на процедурата: 0004266
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 59000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Владимир Николов Николов
  • Телефон/и за контакт: 052/612085
Документи