ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 938840статус: възложена

Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ОУ "Свети свети Кирил и Методий", гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 19

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-10-15 11:06:05
АОП номер: 873934статус: възложена

Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ОУ "Сети свети Кирил и Методий"-Варна

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2018-10-18 13:59:32