ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

„Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2020/2021 година по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2020-03-19 09:20:08Последна промяна: 2020-03-19 09:19:56
АОП номер: 966294 Статус: възложена

Настоящата поръчка е с предмет: „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2020/2021 година по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Просвета – София“ АД - стойност 25548.73 лева без ддс
Обособена позиция №2: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Клет България“ ООД (правоприемник на издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД)- на стойност 13528.33 лева без ддс
Обособена позиция №3: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД- на стойност 4856.30 лева без ддс
Обособена позиция №4: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Бит и техника” ООД - на стойност 4136.25 лева без ддс
Обособена позиция №5: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „БГ УЧЕБНИК“ ЕООД - на стойност 3244.05 лева без ддс
Обособена позиция №6: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“- на стойност 1507.50 лева без ддс

Индивидуален номер на процедурата: 0006122
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 52821.16 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Владимир Николов Николов
 • Телефон/и за контакт: 0885646643
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-19 09:23:28
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120395247
  Удостоверено време: 19.03.2020 09:23:28
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2020 07:23:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция №1: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Просвета – София“ АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-14 09:31:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121903094
  Удостоверено време: 14.04.2020 09:31:22
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2020 06:31:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция №2: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Клет България“ ООД (правоприемник на издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД)

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-14 09:31:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121903096
  Удостоверено време: 14.04.2020 09:31:25
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2020 06:31:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция №3: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-14 09:31:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121903097
  Удостоверено време: 14.04.2020 09:31:27
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2020 06:31:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция №4: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Бит и техника” ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-14 09:31:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121903098
  Удостоверено време: 14.04.2020 09:31:29
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2020 06:31:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция №5: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „БГ УЧЕБНИК“ ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-14 09:31:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121903100
  Удостоверено време: 14.04.2020 09:31:32
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2020 06:31:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция №6: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-14 09:31:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121903101
  Удостоверено време: 14.04.2020 09:31:34
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2020 06:31:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори