ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

СМР„Преасфалтиране на училищен двор; направа на хоризонтална маркировка; полагане на щампован бетон; укрепване на съществуваща ограда; монтаж на ограда с горещопоцинковани колове и поцинкована мрежа; доставка и монтаж на хандбални врати и изваждане на пънове на отрязани дървета, подробно описани в приложената КСС“

Дата и час на публикуване: 2016-03-30 12:20:16Последна промяна: 2016-11-22 12:23:08
ID номер: 9051889 Статус: възложена

СМР„Преасфалтиране на училищен двор; направа на хоризонтална маркировка; полагане на щампован бетон; укрепване на съществуваща ограда; монтаж на ограда с горещопоцинковани колове и поцинкована мрежа; доставка и монтаж на хандбални врати и изваждане на пънове на отрязани дървета, подробно описани в приложената КСС“

Индивидуален номер на процедурата: 0001597
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 115564.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45236119
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-08 13:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-03-30 12:20:16
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-30 12:20:16
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 12:22:48