ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

Доставка на учебници и учебни помагала по обособени позиции за учениците от I до ІV клас в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“-Варна за учебната 2015/2016г

Дата и час на публикуване: 2015-03-20 15:00:00Последна промяна: 2016-11-22 12:10:42
ID номер: 9039973 Статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала по обособени позиции за учениците от I до ІV клас в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“-Варна за учебната 2015/2016г

Индивидуален номер на процедурата: 0001595
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 32000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-31 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана и документация за участие

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-20 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-06 17:00:00
 • Сключени дговори

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-28 17:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 17:00:00