ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

Доставка на закуски и/или плод за учениците от I до ІV клас в Основно училище Свети свети Кирил и Методий - Варна

Дата и час на публикуване: 2014-11-19 15:00:00Последна промяна: 2016-11-22 11:59:14
ID номер: 9036226 Статус: възложена

Доставка на закуски и/или плод за учениците от I  до ІV клас в Основно училище Свети свети Кирил и Методий - Варна

Индивидуален номер на процедурата: 0001594
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 54490.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-28 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 15:00:00
 • Отговор на запитване №1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 11:56:13
 • Отговор на запитване №2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2014-11-21 12:56:42
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-03 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-12 11:58:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 11:58:56