ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9051889статус: възложена

СМР„Преасфалтиране на училищен двор; направа на хоризонтална маркировка; полагане на щампован бетон; укрепване на съществуваща ограда; монтаж на ограда с

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-08 13:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-30 12:20:16
ID номер: 9047721статус: възложена

Доставка на закуски и/или плод за учениците от I до IV клас в Основно училище "Свети свети Кирил и Методий"-Варна

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-27 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-17 15:00:00
ID номер: 9039973статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала по обособени позиции за учениците от I до ІV клас в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“-Варна за учебната 2015/2016г

Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-31 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-20 15:00:00
ID номер: 9036226статус: възложена

Доставка на закуски и/или плод за учениците от I до ІV клас в Основно училище Свети свети Кирил и Методий - Варна

Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-28 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-19 15:00:00