ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

Доставка на Газьол за отопление за нуждите на ОУ "Свети свети Кирил и Методий" - гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" № 19.

Дата и час на публикуване: 2015-11-03 12:32:09Последна промяна: 2016-11-22 12:38:21
АОП номер: 01987-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на Газьол за отопление за нуждите на ОУ "Свети свети Кирил и Методий" - гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" № 19.

Индивидуален номер на процедурата: 0001599
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи