ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

Доставка на Газьол за отопление за нуждите на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" за срок от една година

Дата и час на публикуване: 2014-10-28 12:25:55Последна промяна: 2016-11-22 12:30:45
АОП номер: 01987-2014-0002 Статус: възложена

Доставка на Газьол за отопление за нуждите на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" за срок от една година

Индивидуален номер на процедурата: 0001598
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи