ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 01987-2015-0001статус: възложена

Доставка на Газьол за отопление за нуждите на ОУ "Свети свети Кирил и Методий" - гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" № 19.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-11-03 12:32:09
АОП номер: 01987-2014-0002статус: възложена

Доставка на Газьол за отопление за нуждите на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" за срок от една година

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2014-10-28 12:25:55