ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
„Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2018/2019 год. по обособени позиции: Обособена позиция №1: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Просвета – София“ АД Обособена позиция №2: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД Обособена позиция №3: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД Обособена позиция №4: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Бит и техника” ООД Обособена позиция №5: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „СКОРПИО ВИ“ ЕООД Обособена позиция №6: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2018-02-21 16:20:10
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-06 15:00:00
ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна обявява обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции (за ІІ и VІ клас)“: Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсан Едюкейшън – Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД Обособена позиция №5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „АРХИМЕД 2“ ЕООД Обособена позиция №6: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“ Обособена позиция №7: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство ИК “РИВА” АД
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2017-08-21 10:35:58
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-24 15:00:00
„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции: Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсан Едюкейшън – Лонграм“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД Обособена позиция №5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „СКОРПИО ВИ“ ЕООД Обособена позиция №6: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2017-04-27 11:26:06
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-10 15:00:00
„Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в ІІІ и VІІ клас на ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2018/2019 год. по обособени позиции: Обособена позиция №1: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Просвета – София“ АД Обособена позиция №2: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД Обособена позиция №3: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД Обособена позиция №4: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Бит и техника” ООД Обособена позиция №5: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „БГ Учебник“ ЕООД Обособена позиция №6: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“ Обособена позиция №7: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство “АРХИМЕД 2“ ЕООД
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2018-07-26 13:14:42
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-02 15:00:00
Последно публикувани документи