ОУ Антон Страшимиров - град Варна

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки - ОУ Антон Страшимиров град Варна

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-09-30 14:17:53

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на ОУ Антон Страшимиров град Варна

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-09-30 14:17:53