ОУ Антон Страшимиров - град Варна

Доставка на учебници и учебни помагала

Дата и час на публикуване: 2019-04-05 15:54:18Последна промяна: 2019-04-05 15:52:03
Статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала

Индивидуален номер на процедурата: 0004832
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-16 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Пенка Балтаджиева
  • Телефон/и за контакт: 052/800 601
Документи