ОУ Антон Страшимиров - град Варна

Доставка на учебници и учебни помагала

Дата и час на публикуване: 2018-02-20 15:47:16Последна промяна: 2018-02-20 15:41:50
Статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала

Индивидуален номер на процедурата: 0003377
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-01 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Иванка Колева
  • Телефон/и за контакт: 0896 753 490
Документи